Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Sa zadovoljstvom objavljujemo da će dana 12.09.2017.godine, po prvi put u BiH, biti održano takmičenje reklama i propagandnih materijala, pod nazivom “Advertising Challenge Zenica 2017” u organizaciji Centra za mlade INPUT iz Zenice. Po prvi put, mladi starosne dobi od 18 do 35 godina, će imati priliku dati svoje ocjene internacionalnih reklamnih apela i time dati uvid bh kompanijama,

Pročitaj više

U „Službenim novinama FBiH“, broj 38/17 od 24.5.2017. godine objavljena je izmjena Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak.  Izmjene se odnose na objavu novog Uputstva za sačinjavanje i podnošenje mjesečnog izvještaja MIP-1023, kao i na izmjenu Uputstva za popunjavanje i podnošenje obrasca PMIP-1024. Ove izmjene stupile su na snagu 25.5.2017. godine. Novo Uputstvo o

Pročitaj više

U „Službenim novinama FBiH“, broj 38/17 od 24.5.2017. godine objavljena je izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na objavu novih obrazaca specifikacija: – 2001 – Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica i – 2001 A – Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa prebivalištem u

Pročitaj više

CHRONOS je učestvovao na Prvoj akcionoj konferenciji „Preduzetništvo udruženja: Model za (ne)stabilnost“, 25. maja u Hotelu Evropa, u Sarajevu. Konferencija je u značajnom segmentu organizovana kroz panel diskuje, a naša uloga je bila da ponudimo rješenja i odgovore u segmentu poreskog sistema BiH: – Tretman NVO u poreznim propisima BiH, segmenti PDV-a, poreza na dobit, poreza na

Pročitaj više

Zakonima o računovodstvu i reviziji koji se primjenjuju na teritoriji BiH regulisana je primjena MRS i MSFI, kao i Računovodstvenih standarda za MSP: a) MRS i MSFI i b) prateća uputstva, objašenjenja i smjernice koje donosi IASB. Komisija za računovodstvo i reviziju BiH ima obavezu da prevodi i objavljuje MRS i MSFI, prateća uputstva, objašnjenja,

Pročitaj više

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon),  za  period   I – XII 2016. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji  Sarajevo (u daljem tekstu:

Pročitaj više