Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Trgovci koji se bave prodajom voća i povrća na pijacama u FBiH u velikim su problemima nakon što je snagu stupio Zakon o unutrašnjoj trgovini u FBiH. Stolovi su prazni, a trgovci kažu kako su prevareni jer umjesto da budu zavedeni u pravilniku kao paušalci kada je pitanju plaćanje poreza na dohodak, njihova kategorija trgovac-pojedinac

Pročitaj više

Porezna administracija je sastavni dio državnog aparata koji ima ulogu da registruje porezne obveznike, naplaćuje poreze, vodi evidenciju o obveznicima i naplati, kontroliše primjenu poreznih propisa, sankcioniše, ali i da educira porezne obveznike o ispravnoj primjeni poreznih propisa. Duži period se u javnom sektoru EU i šire, kome pripadaju i porezne administracije, primjenjuje CSAT model

Pročitaj više

U “Službenom glasniku BiH“, broj 85/17 od 01.12.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednostl, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. Objavom ova dva akta stvoreni su preduslovi za predaju elektronske PDV prijave. Elektronsko podnošenje PDV prijave za 2018.

Pročitaj više

Ne možemo se pohvaliti da je 2017. bila posebno dobra, ali ipak mislim da svi mi pravimo vlastitu sreću. Naravno da ima uticaja okoline, države, društva, okruženje nam često pokušava da diktira raspoloženje i uspjeh, međutim, puno toga ovisi i o nama. Najveća nesreća koju možemo sebi napraviti jeste da krivimo druge za situaciju u

Pročitaj više

U “Službenim novinama FBiH”, broj 96/17 od 13.12.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenema Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ovim izmjenama briše se stav 2) člana 121. Pravilnika, tj. briše se sljedeća odredba:“Za utvrđivanje porezne osnovice poreznog obveznika iz člana 3. stav (2) Zakona mjerodavne su poslovne knjige i finansijski izvještaji koji su sačinjeni

Pročitaj više

Da, bio jednom jedan. Zavod za platni promet. Državna institucija. Stroga pravila u platnim transakcijama. Stroga pravila u poslovanju gotovinom. Sve strogo. Onda rekoše da nije dobar, da nije dobro što je tako strog i da platne transakcije treba da se vrše preko poslovnih banaka. A poslovne banke nisu državne, u značajnom broju. Strani kapital

Pročitaj više