Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad, što je pogrešno. U današnje vrijeme se sve češće pominje termin cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) i to ne samo u zemljama Evropske unije već i u našoj zemlji. Cjeloživotno učenje se definira kao aktivnost učenja tokom cijelog života,

Pročitaj više

Veoma često se direktori, menadžeri, obrtnici zamaraju tražeći informacije kako su poslovali, zbrajajući i oduzimajući prihode, naplaćenu realizaciju, troškove, procjenjujući imovinu i sl. Mnogi od njih ne znaju da se informacije za upravljanje njihovim poslovanjem u dobrom dijelu nalaze upravo u računovodstvenim evidencijama. Samo treba tražiti, odnosno, znati šta tražiti. I pored toga, naravno, računovođa

Pročitaj više

Troškovi koji se odnose na prevoz zaposlenika na posao i sa posla su neoporezivi, u zavisnosti kako je organizovan prevoz zaposlenika: a)      Ako zaposlenik koristi javni prevoz – neoporeziv je iznos koji prevozničke kuće naplaćuju; b)      Ako zaposlenik koristi vlastito vozilo – neoporeziv je u visini od 20% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru

Pročitaj više

Na snazi do 3.10.2016. godine Pravo zaposlenika na obezbijeđenu ishranu u toku rada je regulisano članom 17 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08) na sljedeći način: “Poslodavac je obavezan zaposleniku obezbijediti ishranu u toku radnog vremena (topli obrok). Ukoliko poslodavac ne obezbjeđuje ishranu, zaposleniku se isplaćuje mjesečna naknada u iznosu od najmanje

Pročitaj više

Dnevnice za službeni put imaju sljedeće neoporezive iznose, u zavisnosti od zemlje u koju se putuje: – Dnevnice za službeni put u FBiH: Do 07.03.2012. godine je iznosila 48,00 KM Od 08.03.2012. godine iznosi 25,00 KM (aktuelna) – Dnevnice za službeni put u inostranstvo: Spisak država sa utvrđenim iznosima dnevnica možete naći na linku – Spisak

Pročitaj više

U primjeni do 3.10.2016. godine Pravo zaposlenika na regres je regulisano članom 19 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08): “Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plate svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt –

Pročitaj više