Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Na snazi do 3.10.2016. godine Pravo zaposlenika na obezbijeđenu ishranu u toku rada je regulisano članom 17 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08) na sljedeći način: “Poslodavac je obavezan zaposleniku obezbijediti ishranu u toku radnog vremena (topli obrok). Ukoliko poslodavac ne obezbjeđuje ishranu, zaposleniku se isplaćuje mjesečna naknada u iznosu od najmanje

Pročitaj više

Dnevnice za službeni put imaju sljedeće neoporezive iznose, u zavisnosti od zemlje u koju se putuje: – Dnevnice za službeni put u FBiH: Do 07.03.2012. godine je iznosila 48,00 KM Od 08.03.2012. godine iznosi 25,00 KM (aktuelna) – Dnevnice za službeni put u inostranstvo: Spisak država sa utvrđenim iznosima dnevnica možete naći na linku – Spisak

Pročitaj više

U primjeni do 3.10.2016. godine Pravo zaposlenika na regres je regulisano članom 19 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08): “Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plate svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt –

Pročitaj više

U kategoriji “ostala primanja zaposlenika” najčešće su otpremnine, troškovi sahrane, novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti, pomoć usljed pretrpljenih elementarnih nepogoda i sl. pomoći, pokloni i jubilarne nagrade. a)      Otpremnina U slučaju otkaza Ugovora o radu, neoporezivi iznos otpremnine je do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu,

Pročitaj više