Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Ne možemo se pohvaliti da je 2017. bila posebno dobra, ali ipak mislim da svi mi pravimo vlastitu sreću. Naravno da ima uticaja okoline, države, društva, okruženje nam često pokušava da diktira raspoloženje i uspjeh, međutim, puno toga ovisi i o nama. Najveća nesreća koju možemo sebi napraviti jeste da krivimo druge za situaciju u

Pročitaj više

U “Službenim novinama FBiH”, broj 96/17 od 13.12.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenema Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ovim izmjenama briše se stav 2) člana 121. Pravilnika, tj. briše se sljedeća odredba:“Za utvrđivanje porezne osnovice poreznog obveznika iz člana 3. stav (2) Zakona mjerodavne su poslovne knjige i finansijski izvještaji koji su sačinjeni

Pročitaj više

Da, bio jednom jedan. Zavod za platni promet. Državna institucija. Stroga pravila u platnim transakcijama. Stroga pravila u poslovanju gotovinom. Sve strogo. Onda rekoše da nije dobar, da nije dobro što je tako strog i da platne transakcije treba da se vrše preko poslovnih banaka. A poslovne banke nisu državne, u značajnom broju. Strani kapital

Pročitaj više

Danas je Međunarodni dan volontera. Volonterizam je, u suštini, neplaćena aktivnost kojom pojedinci samostalno ili u okviru neke grupe ili organizacije, doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ima li volontera u Bosni i Hercegovini? Znamo da ima, ali nedovoljno. Razlog tome je nepoznavanje suštine volontiranja i nedovoljno afirmisan koncept volontiranja. Interesantno je kako smo

Pročitaj više

Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su prije svega isključenost iz društva i široka stopa nezaposlenosti. Procjene su da približno 15% svjetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta. Međutim, ne smijemo dopustiti da se samo 3.

Pročitaj više

Od UINO je najavljena mogućnost da će se od 1.1.2018. godine PDV prijave moći podnositi elektronskim putem. Do sada smo mogli imati pristup samo e-PDV sistemu u smislu praćenja knjiženja PDV prijava i plaćanja u sistemu UINO.   PDV obveznici su na poleđini PDV prijava dobili od UINO sljedeće obavještenje: Ovim putem želimo Vas obavijestiti da

Pročitaj više