Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U kategoriji “ostala primanja zaposlenika” najčešće su otpremnine, troškovi sahrane, novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti, pomoć usljed pretrpljenih elementarnih nepogoda i sl. pomoći, pokloni i jubilarne nagrade.

a)      Otpremnina

U slučaju otkaza Ugovora o radu, neoporezivi iznos otpremnine je do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca – isplatioca otpremnine,
U slučaju odlaska u penziju, neoporezivi iznos otpremnine je u visini šest neto plaća zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u FBiH prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika,
Po osnovu Sporazumnog raskida Ugovora o radu, zaposlenik nema pravo na otpremninu.

b)      Troškovi sahrane

Ova naknada se odnosi na troškove sahrane zaposlenika ili člana njegove uže porodice, i u slučaju smrti penzinisanog zaposlenika.
Neoporezivi iznos je u visini stvarnih troškova sahrane (po predočenim računima), a maksimalno u visini 4 prosječne neto plaće u FBiH u prethodna 4 mjeseca.

c)       Novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti (60%), teške bolesti zaposlenika ili člana uže porodice i hirurških intervencija

Ova (neoporeziva) naknada se može zaposleniku isplatiti jednokratno, i to do visine 3 prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini 3 prosječne neto plaće u FBiH prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

d)      Naknade troškova liječenja

Neoporeziv iznos je u visini stvarnih troškova, prema dokumentaciji (po predočenim računima).

e)      Pokloni koje poslodavac daje zaposleniku

Neoporeziv je iznos od 30% prosječne mjesečne plaće u FBiH, ukupno na godišnjem nivou. 

f)       Jubilarne nagrade

Neoporezivi su sljedeći iznosi:
0,5 x prosječna plaća za navršenih 5 godina staža;
1,00 x prosječna plaća za navršenih 10 godina staža;
1,25 x prosječna plaća za navršenih 15 godina staža;
1,5 x prosječna plaća za navršenih 20 godina staža;
1,75 x prosječna plaća za navršenih 25 godina staža;
2,00 x prosječna plaća za navršenih 30 godina staža i
2,5 x prosječna plaća za navršenih 35 godina staža.

Naprijed navedeno je za područje FBiH regulisano Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14 i 52/16)