Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

05okt

Master studij Napredni finansijski menadžment

Master studij Napredni finansijski menadžment, Ekonomski fakultet u Sarajevu, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu: studenti dobijaju diplomu i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu....

pročitaj više

25avg

Novi Zakon o radu – može li mu se suditi bez podzakonskih akata i Kolektivnih ugovora?

Novi Zakon je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 62/2015 od 12.08.2015. godine, sa stupanjem na snagu 20.08.2015. godine. Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno...

pročitaj više

13jan

O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2014. GODINE

Federalno ministarstvo finansija je 23.12.2014. godine po brojem 04-02-7988/14 E.P. izdalo sljedeće O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU...

pročitaj više

23sep

Nova Uredba o plaćanju gotovim novcem

U “Službenim novinama FBiH”, broj 72/15 od 18.9.2015. godine, objavljena je Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Ovom uredbom određuju se uslovi i način plaćanja između učesnika...

pročitaj više

27jul

Izrada i predaja polugodišnjih finansijskih izvještaja sa 30.06.2015.

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje za period I-VI 2015. godine, propisane u čl. 35., 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji...

pročitaj više

09jan

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2015. godinu

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija – federalni ministar financija...

pročitaj više