Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U subotu, 3. februara, održan je prvi ESCD Study Club FBiH (European Society of Cosmetic Dentistry) na kom smo predstavili naš NOVI ogranak kompanije – DENTAL SERVIS, te na poseban način prisutnima približili naše poslovanje u segmentu medicine. DENTAL SERVIS je prvenstveno prezentirao svoju podršku koja je naš najveći adut, kao i naše aplikativno rješenje

Pročitaj više

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu 2017. godinu propisane u članu 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 83/09) za period I – XII 2017. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo, a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do

Pročitaj više

Velika prašina se digla oko statusa trgovaca pijedinaca, paušalci jesu, paušalci nisu, dezinformacije su stizale čak i iz Porezne uprave i nadležnih inspekcija. Kako sam i pisala u više navrata, trgovci pojedinci od dana izmjena Zakona o unutrašnjoj trgovini, tačnije od 18.10.2017. godine kada su  objavljene su izmjene i dopune u Službenim novinama, nisu mogli

Pročitaj više

Prve platne kartice pojavile su se još 1914. godine kao metalne pločice kada ih je izdala američka telegrafska kompanija Western Union omogućavajući odabranim klijentima odgodu plaćanja njihovih računa. Razvoj kartica kakve se danas koriste započinje 1950. godine kada se razvija ideja o nastanku Diners Cluba kao prve neovisne kompanije za kreditne kartice u svijetu. Upravo

Pročitaj više

Trgovci koji se bave prodajom voća i povrća na pijacama u FBiH u velikim su problemima nakon što je snagu stupio Zakon o unutrašnjoj trgovini u FBiH. Stolovi su prazni, a trgovci kažu kako su prevareni jer umjesto da budu zavedeni u pravilniku kao paušalci kada je pitanju plaćanje poreza na dohodak, njihova kategorija trgovac-pojedinac

Pročitaj više

Porezna administracija je sastavni dio državnog aparata koji ima ulogu da registruje porezne obveznike, naplaćuje poreze, vodi evidenciju o obveznicima i naplati, kontroliše primjenu poreznih propisa, sankcioniše, ali i da educira porezne obveznike o ispravnoj primjeni poreznih propisa. Duži period se u javnom sektoru EU i šire, kome pripadaju i porezne administracije, primjenjuje CSAT model

Pročitaj više