Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Dnevnice za službeni put imaju sljedeće neoporezive iznose, u zavisnosti od zemlje u koju se putuje: – Dnevnice za službeni put u FBiH: Do 07.03.2012. godine je iznosila 48,00 KM Od 08.03.2012. godine iznosi 25,00 KM (aktuelna) – Dnevnice za službeni put u inostranstvo: Spisak država sa utvrđenim iznosima dnevnica možete naći na linku – Spisak

Pročitaj više

U primjeni do 3.10.2016. godine Pravo zaposlenika na regres je regulisano članom 19 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08): “Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plate svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt –

Pročitaj više

U kategoriji “ostala primanja zaposlenika” najčešće su otpremnine, troškovi sahrane, novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti, pomoć usljed pretrpljenih elementarnih nepogoda i sl. pomoći, pokloni i jubilarne nagrade. Porezni tretman ostalih primanja zaposlenika ili “Koliki su neoporezivi iznosi?”   1. Troškovi prevoza na posao i sa posla Naknada troškova prevoza na posao i sa posla

Pročitaj više