Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Novi Zakon o porezu na dobit, koji je na snazi od 1.1.2016. godine,  posebnu pažnju posvećuje povezanim licima. Urađen je i poseban podzakonski akt, Pravilnik o transfernim cijenama, koji dodatno regulira ovu oblast. Tako će se sve transakcije između povezanih lica iznad 500.000 KM na godišnjoj razini morati prijaviti Poreznoj upravi sa podnošenjem Godišnje prijave poreza na dobit. Također,

Pročitaj više

Neuposlenost je veliki problem u Bosni Hercegovini. O njemu se priča već duži niz godina, priznaje se kao problem, međutim, značajnog pomaka u smanjenju broja neuposlenih nema. O tome kako i šta radi JU Služba za zapošljavanje ZE DO kantona, razgovarali smo sa ravnateljem, g-dinom Marinkom Kelavićem. Kako Vi vidite aktualno stanje tržišta rada u

Pročitaj više

Porezna uprava Federacije BiH je obavjestila porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još mjesec dana, odnosno da do 31. decembra ove godine mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. To pravo mogu

Pročitaj više

U „Službenim novinama FBiH“ broj 88/16 od 09.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove dostavljanja obrazaca poreznih prijava i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona

Pročitaj više

Dana 02. i 03. novembra u Networks centru u Sarajevu je organizovano malo „zagrijavanje“ za mlade i kreativne osnivače startup-a, kroz povezivanje sa drugim talentima, uz odgovarajuća predavanja, ali i mogućnost predstavljanja ideja lokalnim i globalnim interesantima. Networks je preduzetnički i edukativni centar koji pomaže mladim i kreativnim ljudima da izgrade svoje startup ekosisteme u BiH kroz

Pročitaj više

Novca nikad dovoljno. Brojimo dane do prvog, a kad dođe prvi platu „podijelimo“. Ne ostaje mnogo prostora za uštedu. Međutim, u štednji se uči. Ona predstavlja način života, naviku i svjesno raspolaganje vlastitim novcem. To znači da svi izgovori, ja sam takav, takva, volim trošiti, ne mogu ni marku uštedjeti, padaju u vodu. Štedjeti u

Pročitaj više