Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Ponekad govorimo o sigurnosti. Rjeđe mislimo na nju. Još manje radimo na tome da poslovanje bude sigurnije.
Navika ili ona često izgovorena rečenica: “Neće to mene”.
Sigurnost, posebno u sferi poslovanja koje je “vezano” za internet, treba posebnu pažnju.
Organizacija, podjela nadležnosti, dostupnost lozinkama i drugim vidovima zaštite, dostupnost podacima uopće, korištenje besplatnih servisa, … To je samo nekoliko područja gdje treba usmjeriti posebnu pažnju.

Jeste li sigurno da je Vaše poslovanje sigurno?
Nadam se da jeste.

(Maj, 2015. godine)