Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Veoma česta pitanja naših čitalaca se odnose upravo na odabir vrste djelatnosti, potrebnih dokumenata, mogućnosti obavljanja sezonske djelatnosti, sa ili bez posjedovanja poslovnog prostora, sa ili bez fiskalne kase, koja je razlika između osnovne, dopunske i dodatne djelatnosti …

Veoma bitna informacija je takođe i koliko košta registracija. Svo to smo nastojali, u najkraćim crtama, da pripremimo u ovoj e-knjizi. Vjerujemo da će inormacije biti korisne, kako početnicima, tako i poduzetnicima koji već vode mali biznis kao obrt.

(Juni, 2014. godine)