Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Veoma česta pitanja u praksi, a koja se tiču angažovanja fizičkih lica, odnose se upravo na Ugovor o djelu i Ugovor o autorskom djelu. Gledano sa poreznog aspekta, bar što se tiče Federacije BiH, postoje oprečna mišljenja, tumačenja, stajališta u smislu oporezivanja ovakvih oblika angažmana. Nerijetko se i ova dva načina angažmana fizičkih lica (u pogrešnom kontekstu) poistovjećuju i miješaju.

To su dva sasvim različita Ugovora, regulisana različitim propisima i oporeziva na veoma sličan, ali ipak (nešto) drugačiji način.

(Juni, 2014. godina)