Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Zašto Pravilnik o računovodstvu? Prema članu 11. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09), pravna lica Pravilnikom o knjigovodstvu i računovodstvu uređuju organizaciju računovodstva, sa sljedećim sadržajem: interne računovodstvene kontrolne postupke, računovodstvene politike, utvrđivanje lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene, sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih

Pročitaj više

Zašto računovodstvene politike? Pravilnik o računovodstvenim politikama donosi uprava pravnog lica u momentu njegovog osnivanja, odnosno upisa u sudski registar. Prijedlog ove odluke i tumačenje računovodstvene regulative daje rukovodilac računovodstva, u saradnji sa rukovodiocima ostalih poslovnih funkcija u pravnom licu (u zavisnosti od djelatnosti pravnog lica). Donošenje i primjena računovodstvenih politika ima krajnji cilj da

Pročitaj više

Zašto Pravilnik o formiranju cijena, kada je formiranje cijena slobodno? Ne znam, ni meni nije jasno! U uslovima slobodnog formiranja cijena pravna i fizička lica su dužna utvrditi pravila o načinu formiranja cijena i pridržavati se utvrđenog načina formiranja cijena. Formirane cijene su dužni istaknuti na vidnom i potrošaču dostupnom mjestu, kao i pridržavati se

Pročitaj više

Ukratko o poslovanju gotovinom Blagajničko poslovanje se u osnovi sastoji od uplata i isplate gotovine, te vođenja blagajničkog dnevnika. Dokumenta i evidencije koje se pri tome koriste su: –          nalog za naplatu –          nalog za isplatu i –          dnevnik blagajne. U glavnoj blagajni se čuva gotovina, za koju je zadužen blagajnik. Društvo može formirati više

Pročitaj više