Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

09maj

Šta sadrži Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima u FBiH

Društva za upravljanje dobrovljnim penzijskim fondovima u Federaciji BiH moći će se osnovati uz novčani dio osnovnog akcionarskog kapitala od najmanje tri miliona KM, sadržano je u Nacrtu Zakona...

pročitaj više