Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Zašto Pravilnik o formiranju cijena, kada je formiranje cijena slobodno?

Ne znam, ni meni nije jasno!

U uslovima slobodnog formiranja cijena pravna i fizička lica su dužna utvrditi pravila o načinu formiranja cijena i pridržavati se utvrđenog načina formiranja cijena. Formirane cijene su dužni istaknuti na vidnom i potrošaču dostupnom mjestu, kao i pridržavati se istaknute cijene. Navedeno je propisano Zakonom o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/95 i 70/08).

Ova odredba praktično znači da svako pravno i fizičko lice, bez obzira na djelatnost koju obavlja, treba da donese interni Pravilnik (pravila) o načinu formiranju cijena, kojim će definisati strukturu i način formiranja cijena za robu, proizvode i usluge.

U nastavku preuzmite dokument: