Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Ukratko o poslovanju gotovinom

Blagajničko poslovanje se u osnovi sastoji od uplata i isplate gotovine, te vođenja blagajničkog dnevnika.

Dokumenta i evidencije koje se pri tome koriste su:

–          nalog za naplatu

–          nalog za isplatu i

–          dnevnik blagajne.

U glavnoj blagajni se čuva gotovina, za koju je zadužen blagajnik.

Društvo može formirati više blagajni i zadužiti više lica za njihovo vođenje, što zavisi od potreba društva. Najčešće društva posluju sa jednom blagajnom, međutim, u slučajevima postojanja više dislociranih poslovnih jedinica, prodajnih mjesta i dr. praktično je organizovanje više blagajni.

Takođe, nevladine organizacije koje implementiraju više od jednog projekta veoma često se odluče na vođenje posebne blagajne za svaki projekat, jer im to daje mogućnost jasnog uvida u stvarnu strukuturu projektnih izdataka.

Blagajna se uglavnom vodi ručno, međutim, nije rijedak slučaj da se evidentiranje uplata i isplata kroz blagajnu vrši i elektronski.

Kroz blagajnički dnevnik se evidentiraju:

 1. a)        uplate u blagajnu:
 • polog gotovine (dnevni promet);
 • podizanje gotovine čekom sa transakcijskog računa za potrebe materijalnih troškova;
 • povrat više isplaćenih sredstava zaposleniku (npr. povrat akontacije);
 • ostale uplate u gotovini koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja i koje su u skladu sa propisima o poslovanju sa gotovim novcem.
 1. b)        isplate iz blagajne:
 • plaćanja nabavljenih dobara i usluga od pravnih i fizičkih lica do 200,00 KM,
 • isplate akontacija za službeni put,
 • isplate dnevnica i troškova službenog puta do visine neoporezivog iznosa,
 • isplate toplog obroka i ostalih (neoporezivih) dodatnih primanja do visine neoporezivog iznosa,
 • polog gotovine na transakcijski račun,
 • ostale isplate koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja.

Jedno od čestih pitanja koje se u praksi postavlja je da li postoji obaveza polaganja gotovine na transakcijski račun?

Pravna i fizička lica lica koja naplaćuju novčana sredstva u gotovini, po bilo kom osnovu, imaju izričitu zakonsku obavezu polaganja iste na transakcijski račun. Izuzetak je dnevni promet do 200,00 KM koji se ne mora položiti na transakcijski račun sutradan, već nakon isteka radne sedmice.

Gotov novac se mora evidentirati (zadužiti) u blagajnu, svakodnevno, što je propisano članom 22. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 83/09). U dnevnik blagajne se unose poslovne promjene koje nastaju po osnovu gotovine koja se vodi u blagajni pravnog lica. Dnevnik blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana i dostavlja se računovodstvu na knjiženje istog, a najkasnije narednog dana.

Blagajničko poslovanje je usko povezano i regulisano Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem („Službene novine FBiH”, br. 48/15 i 82/15).

U nastavku preuzmite: