Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Plata ugovorena sa porezom na dohodak znači da zaposlenik na tekući račun dobije plaću umanjenu za porez na dohodak. Plaća ugovorena na ovakav način znači da trošak poreza na dohodak „pada“ na teret zaposlenika, što je u „duhu“ sistema poreza na dohodak. Takođe, u ovoj varijanti je u interesu zaposlenika da ima Poreznu karticu i da na kraju godine podnese Godišnju prijavu poreza na dohodak ukoliko ima pravo na povrat poreza na dohodak.