Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Minuli rad je obavezan u obračunu plaće. On je definisan Opštim kolektivnim ugovorom na teritoriji FBiH u visini 0,4% za svaku godinu rada kod poslodavca. U obavezi je da se primjenjuje bez obzira na način ugovaranja plaće (plata sa porezom na dohodak ili plata poslije poreza na dohodak). Takođe, minuli rad se mora iskazati na Platnoj listi koja se za svaku isplaćenu platu dostavlja zaposleniku.