Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Najniža plata je definisana Opštim kolektivnim ugovorom na teritoriji FBiH, u visini najniže neto satnice koja iznosi 2,31 KM sa porezom na dohodak. Način obračuna je jednostavan. Množe se sati rada na mjesečnom nivou sa najnižom neto satnicom. Plata ugovorena na ovakav način znači da trošak poreza na dohodak „pada“ na teret zaposlenika. U ovoj varijanti je takođe u interesu zaposlenika da ima Poreznu karticu i da na kraju godine podnese Godišnju prijavu poreza na dohodak, ukoliko ima pravo na povrat poreza na dohodak.