Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

CHRONOS radi poslovno savjetovanje u oblasti poreza, izradu studije o transfernim cijenama, IT savjetovanje i implementaciju DMS, te finansijsko savjetovanje.

Minimiziranje poreznog rashoda je sasvim logično razmišljanje, naravno, ako je u okvirima poreznih propisa. Nije nemoguća misija, sa nama ćete znati kako.

Izrada Studije o transfernim cijenama, ukoliko poslujete sa povezanim licima – budite brži i tačniji od Poreznih organa.

Greške koje nastaju u finansijskom menadžmentu mogu da dovedu do nelikvidnosti i preinvestiranosti, ne dozvolite sebi takve propuste.

Ne dozvolite da loše projektovano IT okruženje oslabi Vaše poslovanje. Naš tim radi na razvoju sigurnog i stabilnog IT okruženja.

Organizacija je pola uspjeha

Svaki segment organizacije društva mora biti povezan na način da daje najbolje od sebe. Angažujte nas i obezbijedićete sigurnost podataka, kvalitetnu komunikaciju, optimalan raspored poslova i zadataka i kvalitetan softver.

Platite malo poreza

Porez od 0 KM nije nemoguća misija. Porezne olakšice postoje i mogu se ostvariti. Našim klijentima omogućavamo da budu u toku sa budućim poreznim izmjenama, planiraju i maksimalno smanje porezni rashod.

Investirajte pametno

Bez dobrih finansija nema uspješnog društva, međutim, greške se prave upravo u upravljanju novcem. Našim savjetima ćete znati gdje je novac najjeftiniji, kako i koliko se zadužiti, kako pravilno investirati i vratiti investiciju u najkraćem roku.

IT savjetovanje

Koristimo moderne tehnologije upravljajući njima sopstvenim znanjem i konstantnom edukacijom na polju IT. Iskusan smo partner u projektovanju IT sistema za sve oblike djelatnosti i poslova, u izvođenju radova na informacionim sistemima i održavanju istih.