Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Računovodstvene usluge radimo koristeći softver baziran na cloud konceptu (cloud accounting), koji omogućava da kontaktiramo i razmjenjujemo dokumente online, bez obzira na lokaciju klijenta.

Takođe, primjenjujemo DCM (document management system) koji omogućava poslovanje sa minimumom dokumentacije u „papirnoj“ formi. Ovaj koncept od milja zovemo „Office bez papira“.

Klijentima nudimo više različitih paketa računovodstvenih usluga, u zavisnosti od potreba. Na primjer, puni paket obuhvata organizovanje i vršenje svih poslova računovodstvene funkcije društva. Djelimičan paket obuhvata vršenje jednog ili više navedenih poslova, na primjer, kontrolu sačinjavanja dokumenata, knjiženja, sačinjavanja PDV prijave i dr.

Štedite vrijeme i novac

Dokumentaciju nam dostavljate online, koristeći FTP klijent. Na ovaj način ona je direktno pohranjena na našem serveru, sigurna i spremna za knjiženje. Ne trošite vrijeme na dostavljanje dokumentacije i ne trošite novac na kopiranje i printanje.

Omogućite ažurne podatke

Cloud računovodstvo omogućava stalnu povezanost sa nama i dnevnu ažurnost. Informacijama o poslovanju možete pristupiti 24/7, sa bilo koje lokacije, sa svih uređaja, uključujući i mobitel. Dnevna ažurnost omogućava informaciju na vrijeme.

Pitajte – pojasnit ćemo

U nedoumici ste, propisi nisu razumljivi i jasni. Ne znate kako da postupite u datoj situaciji. Pozovite nas na telefon, Viber ili Skype, pošaljite mejl i dobićete odgovor. Klijentima omogućavamo tačnu i pravovremenu informaciju o primjeni propisa.

Jednostavnije e-bankarstvo

Nema potrebe za pojedinačnim unosom plaćanja u e-bankarstvo. Pošaljemo „paket“ virmanskih naloga uz obračun plaća koji se importuje u e-bankarstvo i to je sve. Doprinosi, porezi, plaće, obustave od plaća, sve se plaća sa jednim klikom.

Prvo analiza pa odluka

Priprema posebnih mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja za upravu. Koristimo računovodstveni softver koji omogućava kreiranje različitih izvještaja, po troškovnim mjestima, poslovnim jedinicama ili drugim željenim kriterijima.

Besplatna promocija

Imate dobru poslovnu priču – uradićemo intervju i objaviti ga na web stranici i društvenim mrežama. Našim klijentima dajemo prostor da se promovišu, pokažu svoje prednosti i prošire tržište, jer je uspješan i zadovoljan klijent naša sreća.