Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

NAŠE
USLUGE

Omogućavamo stalnu podršku klijentima u razumjevanju i ispravnoj primjeni regulative, pomažemo u unapređenju poslovanja i razvoja biznisa. Ponosni smo na naš drugačiji i kreativan pristup. Mi smo educiran i motivisan tim koji pruža najbolju moguću uslugu.

Računovodstvo

Primjenom savremenih tehnologija od računovodstva pravimo koristan alat menadžerima, koji pruža veći stepen ažurnosti i pouzdane informacije.

Revizija

Revizija finansijskih izvještaja, podudarnosti, poslovanju i revizija specijalnih namjena za privredna društva, međunarodne organizacije i NVO, u skladu sa Međunarodnim standardima.

Poslovno savjetovanje

U segmentu računovodstva, poreza, finansija, analize poslovanja i primjene IT, poslovno savjetovanje omogućava donošenje ispravne poslovne odluke.

Benchmarking

CHRONOS je na listi licenciranih benchmarking konsultanata u BiH. Benchmarking predstavlja alat za dijagnosticiranje konkurentske pozicije pojedinog preduzeća kao i sektora u cjelini.

E-knjige

Pored toga nudimo i...

Kreirali smo online edukacije koje će Vam pomoći da razumijete i naučite računovodstvo, poreze, finansije, radno pravo... Možete birati osnovni ili napredni nivo. Učite kada god želite i odakle god želite, a potrebna Vam je samo internet konekcija.

Niste sigurni u primjenu propisa, treba Vam povremena konsultacija, mišljenje, iskustvo? Chronos podrška je kreirana upravo za takve situacije. Zakažite Skype konsultacije, pošaljite upit na e-mail, prijavite se na naš webinar.

Alati

Obračunajte porez na dohodak, doprinose, isplate plaća i ugovora sa fizičkim licima. Pogledajte porezni kalendar da ne zakasnite sa plaćanjem porezne obaveze i podnošenjem porezne prijave. Pogledajte koje sve interne akte morate imati.

Obračun plate poslije poreza na dohodak

Prikaži →

Ugovor o autorskom djelu sa ugovorenom bruto naknadom

Prikaži →

Pravilnik o računovodstvenim politikama

Prikaži →

Ugovor o djelu sa ugovorenom bruto naknadom

Prikaži →

Pravilnik o računovodstvu

Prikaži →

Porezni kalendar

Prikaži →

Pravilnik o formiranju cijena

Prikaži →

Obračun plate ugovorene s porezom na dohodak

Prikaži →

Ugovor o djelu sa ugovorenom neto naknadom

Prikaži →

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Prikaži →

Obračun plate s minulim radom

Prikaži →

Ugovor o autorskom djelu sa ugovorenom neto naknadom

Prikaži →

Obračun najniže plate

Prikaži →

Partneri

Klijenti koji su nam ukazali povjerenje