Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Zašto Pravilnik o računovodstvu?

Prema članu 11. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09), pravna lica Pravilnikom o knjigovodstvu i računovodstvu uređuju organizaciju računovodstva, sa sljedećim sadržajem:

 • interne računovodstvene kontrolne postupke,
 • računovodstvene politike,
 • utvrđivanje lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene, sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava o poslovnoj promjeni,
 • kretanje knjigovodstvenih isprava,
 • rokove za dostavljanje knjigovodstvenih isprava na dalju obradu,
 • postupke pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja,
 • postupke prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem godišnjih izvještaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe,
 • način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije,
 • postupci, metode i tehnike za vođenje poslovnih knjiga (knjiženje),
 • oblik i sastavni dijelovi poslovnih knjiga,
 • relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja),
 • ažurnosti vođenja poslovnih knjiga,
 • način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga,
 • popis sredstava i rokove popisa,
 • obračun i metode obračuna amortizacije,
 • način i rokove finansijskog izvještavanja,
 • ostale postupke i metode koji su neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja./li>

Ovim internim aktom takođe trebaju biti regulisani:

 1. uslovi koje mora ispunjavati lice koje vodi poslovne knjige, sastavlja finansijske izvještaje i koje je supotpisnik finansijskih izvještaja: školsku spremu, radno iskustvo, odgovornost za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga,
 2. postupak provođenja popisa, određivanje komisije, način i rokovi popisa,
 3. detaljan analitički kontni plan.

U nastavku preuzmite: