Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

29jun

Troškovi službenog putovanja, na koga se “nova” Uredba odnosi i da li mijenja (ne)oporezive iznose?

Nova Uredba o naknadama troškova za službena putovanja je objavljena 8. juna u Službenim novinama FbiH broj 44/2016. U cjelosti je zamijenila i stavila van snage dotadašnju Uredbu koja...

pročitaj više

11sep

Ugovor o autorskom djelu: kako, kada, koliko poreza i dr. pitanja …

Kada se kaže "autorsko djelo" zvuči nekako ozbiljno, veliko, ... I jeste. Sva djela koja karakteriše kreativnost i stvaralaštvo jedne individue (ili više njih) mogu se smatrati autorskim djelom....

pročitaj više

03maj

Naknada za volontere se povećala sa 22 KM na 30 KM mjesečno

Veoma često se susrećemo u praksi sa angažmanom volontera. Nerijetko su takvi angažmani u suprostnosti sa važećim propisima, pogotovo ako znamo da sada dva propisa tretiraju volonterski rad: -...

pročitaj više

16mar

Topli obrok

Na snazi do 3.10.2016. godine Pravo zaposlenika na obezbijeđenu ishranu u toku rada je regulisano članom 17 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08) na...

pročitaj više