Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Dnevnice za službeni put imaju sljedeće neoporezive iznose, u zavisnosti od zemlje u koju se putuje:
– Dnevnice za službeni put u FBiH:
Do 07.03.2012. godine je iznosila 48,00 KM
Od 08.03.2012. godine iznosi 25,00 KM (aktuelna)
– Dnevnice za službeni put u inostranstvo:
Spisak država sa utvrđenim iznosima dnevnica možete naći na linku – Spisak drzava sa utvrdjenim iznosima dnevnica – novi

Zaposlenik ima pravo na dnevnicu za službeni put ako je mjesto u koje je upućen na službeni put udaljeno najmanje 30 km od mjesta rada.
Zaposlenik nema pravo na dnevnicu – do 8 sati provedenih na službenom putu
Zaposlenik ima pravo na pola dnevnice – od 8 do 12 sati provedenih na službenom putu
Zaposlenik ima pravo na punu dnevnicu – preko 12 sati provedenih na službenom putu

– Ostali troškovi službenog puta 

Vrsta troška

Neoporeziv iznos

Korištenje javnog prevoza na sl. putu U visini stvarnih troškova
Naknada za korištenje vlastitog vozila 15% x cijena litre benzina BMB 95 na teritoriji BiH x pređeni kilometri po odobrenoj relaciji. Kod obračuna naknade za korištenje ličnog putničkog automobila isti se vrši na način da se obračuna najkraća udaljenost koju državni službenik mora prijeći prijevoznim sredstvom, a koja se može utvrditi na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona je mjerodavna prilikom određivanja stvarne udaljenosti službenog putovanja.
Troškovi noćenja (hotelski i dr. smještaj) U visini priloženog plaćenog hotelskog računa
Naknada ako noćenje nije obezbijeđeno 70% dnevnice i to samo u slučaju da zaposlenik nema mjesto prebivališta ili boravišta udaljeno manje od 30 km od
mjesta u koje je upućen na službeni put.


– Smanjenje dnevnice za 30%
u slučaju ako je na službenom putu obezbijeđena besplatna ishrana, odnosno tri obroka, što je potrebno navesti u izvještaju o obavljenom službenom putu u slučaju da se iz priloženih računa nije moguće utvrditi.
 – Putni nalog možete naći na linku – Putni nalog
 – Obračun troškova službenogu putovanja možete naći na linku – Obračun troškova službenog putovanj
Više informacija o troškovima službenog putovanja možete naći na linku – UREDBA O NAKNADAMA TROSKOVA ZA SLUZBENA PUTOVANJA – NOVA
Porezni tretman isplata troškova službenog puta možete naći u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18), na linku – PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – NESLUZBENI PRECISCENI TEKST

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja primjenjuje se i na realni sektor.

Napomena: Tekst ažuriran sa izmjenama propisa
Fotografja preuzeta sa https://pixabay.com