Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Ukoliko je riječ o radniku koji je prijavljen na 2 h dnevno i u stalnom radnom odnosu, da li on ima pravo na isplatu toplog obroka?


Poštovana, ima pravo na srazmjeran iznos toplog obroka.