Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Miljana Martinovića sam upoznala na radionici ,,Administrativno-finansijsko poslovanje za početnike u biznisu, elektronska prijava poreza MSP”, u okviru realizacije projekta  ”Uspostava Centra za podršku poduzetnicima” kroz program EUProlocal, u organizaciji Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o.
Drugačiji prisup biznisu, djelatnost koja nije razvijena na našem tržištu, rad za ino kompanije, sve to me zainteresovalo da sa Miljanom dogovorim intervju koji, u stvari, predstavlja jednu pozitivnu priču o mladom čovjeku koji je uspio da razvije i održi svoj biznis.

Predstavite nam Vaš biznis, kako funkcioniše i u čemu se ogleda njegova posebnost?

Iako je djelatnost računarskog programiranja (primarna djelatnost kompanije “Enigma”) danas široko zastupljena i dotiče gotovo sve proizvodno uslužne sektore, postoje segmenti koji su još uvijek u fazi intenzivnog razvoja i ne toliko zastupljeni. Jedan od njih je programiranje i implementacija softverskih rješenja koja se baziraju na tehnologiji elektronske razmjene podatka (EDI), koji je veoma važan segment poslovanja moje kompanije. Takva rješenja omogućavaju poslovnim partnerima sigurnu i brzu elektronsku razmjenu službenih podataka kao i obradu velikog broja  dokumenata (poput narudžbenica i faktura) u vrlo kratkom roku, a sve koristeći međunarodno priznate standarde elektronske komunikacije koji prevazilaze jezičke barijere.

Odakle ideja za baš ovaj biznis?

Počeci poslovanja bili su vezani isključivo za izradu web baziranih aplikacija, što je i danas dio poslovanja kompanije. Istraživanjem tržišta i interakcijom sa potencijalnim klijentima i partnerima prezentirala se prilika za radom na razvoju EDI baziranih softverskih rješenja, koja su, po podacima kojima trenutno raspolažem, neznatno zastupljena u Bosni i Hercegovini. Uzimajući u obzir benefite koje pružaju takva rješenja poslovanju, bez dvojbe sam se odlučio upustiti u pokretanje tog uslužnog segmenta unutar vlastite kompanije.

Mladi ste, je li trebalo puno hrabrosti da se upustite u vlastiti biznis?

Naravno da jeste. Obzirom da je privredno okruženje Bosne i Hercegovine neuređeno i nestabilno, posebno u poređenju sa vodećim zemljama zapadne Evrope, pokretanje vlastitog biznisa za sobom povlači i veliki rizik. No, bez obzira na potencijalni rizik u poslovanju, moje mišljenje je da je preduslov za ostvarenje uspješne poslovne karijere (naročito pokretanjem vlastitog biznisa) upravo raditi ono što voliš. Osobe u okruženju sigurno će prepoznati taj Vaš entuzijazam te će Vam pružiti podršku i bolje poslovne prilike.

Radite uslugu koja se ne može prodati na našem tržištu. Da li mislite da bi ta usluga mogla biti korisna u BiH?

Svakako. Veliki broj kompanija iz Bosne i Hercegovine vezan je za inostrano (primarno zapadno Evropsko) tržište te posluje sa ino kompanijama koje su, u velikoj mjeri, već implementirale softverska rješenja bazirana na EDI tehnologiji. Ta činjenica kao i želja građana BiH da Bosna i Hercegovina postane članica EU, dovešće do ubrzane modernizacije, automatizacije i digitalizacije proizvodno-uslužnih procesa čiji jedan segment čini upravo usvajanje i korištenje softverskih rješenja baziranih na EDI tehnologiji. Dokazani su benefiti korištenja ove tehnologije u poslovnoj komunikaciji i elektronskoj razmjeni službenih podataka.

Radite na stranom tržištu. Kako je to „izaći iz zone komfora“ u smislu drugačijeg okruženja, običaja, uslova? Kakva iskustva imate?

Potrebno je mnogo rada na unapređenju ličnih vještina socijalizacije, komunikacije i interakcije kako bi saradnja sa ino partnerima bila uspješna i produktivna. Trud uložen u ove segmente ličnog razvoja sigurno neće ostati neprimijećen te će vremenom uroditi plodom i otvoriti put novim poznanstvima, poslovnim prilikama i znanjima. Na jedan određeni način, uloženi trud preduslov je za sticanje povjerenja ino partnera i klijenata.

Jeste li imali podršku neke od državnih službi, agencija, zavoda, …?

Veliku podršku pružila mi je svakako Agencija ZEDA Zenica, omogućivši mi korištenje poslovnih prostorija u poslovnom inkubatoru te kroz nekoliko izuzetno korisnih edukacija i radionica. Jedna od njih je svakako bila i radionica ,,Administrativno-finansijsko poslovanje za početnike u biznisu, elektronska prijava poreza MSP”, na kojoj sam upoznao Vas.

Šta bi ste za kraj, u jednoj rečenici, poručili onima koji dvoje da li da okrenu vlastiti biznis ili da „čekaju“ posao?

Najveća greška u profesionalnoj karijeri koju osoba može učiniti je “čekati” pravu poslovnu priliku te, stoga, poduzmite korake potrebne da počnete raditi ono što volite i što Vas ispunjava uz maksimalno zalaganje i trud a nove i bolje poslovne prilike će se vremenom prezentirati.

Miljan Martinović
UD “Enigma” Zenica
Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica
+ 387 61 468 490

Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com/