Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Dnevnice za službeni put imaju sljedeće neoporezive iznose, u zavisnosti od zemlje u koju se putuje:

a)      Dnevnice za službeni put u FBiH

Do 07.03.2012. godine je iznosila 48,00 KM
Od 08.03.2012. godine iznosi 25,00 KM (aktuelna)

c)    Dnevnice za službeni put u inostranstvo

Spisak država sa utvrđenim iznosima dnevnica možete naći na linku – Spisak država sa utvrđenim iznosom dnevnice

d)      Putni nalog možete naći na linku – Putni nalog

e)       Obračun troškova službenogu putovanja možete naći na linku – Obračun troškova službenog putovanja

f)     Ostali troškovi službenog puta 

Vrsta troška

Neoporeziv iznos

Korištenje javnog prevoza na sl. putu U visini stvarnih troškova
Naknada za korištenje vlastitog vozila 20% x cijena 1 litra goriva x pređeni kilometri
Troškovi noćenja (hotelski i dr. smještaj) U visini stvarnog troška
Naknada ako noćenje nije obezbijeđeno 70% dnevnice

 

g)    Smanjenje dnevnice za 30% u slučaju ako je na službenom putu obezbijeđena besplatna ishrana

Propisi koji su regulisali neoporezivu visinu dnevnica za Federaciju Bosne i Hercegovine su:

  • Uredba o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine FBiH“ broj 44/16)
  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14)