Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Vezano za blagajničko poslovanje, interesuje me prvenstveno dnevnik blagajne. Da li je po organizacionim jedinicama tj. prodavnicama maloprodaje i veleprodaje obavezno voditi dnevnik blagajne?


Vezano za blagajničko poslovanje, interesuje me prvenstveno dnevnik blagajne. Da li je po organizacionim jedinicama tj. prodavnicama maloprodaje i veleprodaje obavezno voditi dnevnik blagajne? Ako u tim poslovnicama imamo samo relizaciju prodaje za određeni dan i predaju pazara na transakcijski račun naredni radni dan, evidencije koje se odnose na TKM se redovno na dnevnoj bazi unose.

Također, računovodstvene evidencije u elektronskoj formi organizirane su na takav način da imamo podatake za svaki prodajni objekat, realizaciju tj. dnevnu prodaju i predaju novca na transakcijski račun, obzirom da se ova knjizenja izvode preko konta blagajne 2052. Da li je potrebno u ovoj situaciji voditi i zaključivati dnevnik blagajne za svaki dan i objekat u kontekstu odredbi člana 22. Zakona o računovodstvu te eventualno drugim Zakonima koju uređuju blagajničko poslovanje, ako smo internim pravilnikom odredili da se dnevnik blagajne vodi samo za glavnu blagajnu u sjedistu drustva?

 

Što se tiče Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH morate za svaki dan kada imate promjenu u blagajni, bez obzira što se radi samo o pologu pazara u blagajnu i iz blagajne na transakcijski račun.

Takođe, mišljenja sam da morate voditi i zaključivati dnevnik blagajne za svaki dan i svaki objekat, i sve to bez obzira kako ste regulisali internim aktom. Interni akt može dopuniti propis, ali ne i mijenjati ga, a smatram da je Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH jasan u tom dijelu.