Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li nalog naplate i nalog isplate imaju propisane elemente ili propisanu formu?


Nema propisane forme za nalog naplate i nalog isplate. Uobičajeno sadrži: naziv isplatioca i primaoca, potpise isplatioca, primaoca, kontrole, lica koje odobrava i blagajnika, zatim kolonu za opis i iznos, zbir, rubriku za ukupan iznos i za upisati slovima iznos koji se isplaćuje ili uplaćuje. I svakako redni broj, tj. broj naloga naplate / isplate.