Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Šta je sa isplatom dividende, odnosno udjela u dobiti? Da li se mora isplaćivati na tekući račun vlasnika kapitala ili može isplaćivati iz blagajne?


Prema odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Uredbi o plaćanju gotovim novcem, dividenda i udio u dobiti, nakon raspodjele od strane Skupštine, ne mogu se u gotovom novcu isplaćivati iz blagajne. Navedeno je regulisano Uredbom o plaćanju gotovim novcem, konkretno članom 3. koji je propisao za koje namjene i u kojim limitima se može vršiti plaćanje gotovim novcem. Isplate dividende ili udjela u dobiti se moraju vršiti na tekući račun vlasnika kapitala.