Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li ino kupac može doći u FBiH i platiti neku robu za gotovinu u EUR valuti. Koliko je to protivno ili ne, važećim zakonima?


Odlukom o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju sa nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u KM je, u tački III, regulisano da: „rezidenti mogu primiti naplatu od nerezidenata u stranoj gotovini i čekovima na osnovu izvoza robe i usluga u vrijednosti do 10.000,00 EUR mjesečno“. U Vašem slučaju se ne radi o izvozu robe ili proizvoda, niti o pružanju usluga ino kupcima. Vaše pitanje se odnosi na slučaj kada rezident u BiH kupi robu / proizvode / usluge, za što postoji ograničenje u navedenoj Odluci. Naime, omogućena je naplata u BiH u gotovini, u tački IV, samo za sljedeće kategorije:

  1. za pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga (usluga noćenja, pansiona, polupansiona i usluga prijevoza)
  2. za pružanje usluga zračnih luka i autocesta te za opskrbu stranih zrakoplova gorivom i mazivom i drugom potrošnom robom.
  3. za prodaju robe u konsignacijskim skladištima i u slobodnim carinskim prodavaonicama,
  4. za prodaju putničkih i robnih voznih isprava, neposredno ili preko putničkih turističkih agencija, za račun nerezidenata.