Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Može li samostalani preduzetnik da plati nabavku teretnog vozila gotovinom? Ako može, da li je takva nabavka trošak? Do sada smo sve nabavljali od ovlaštenih prodavaca i plaćali preko žiro-računa. Sada imamo priliku nabaviti jako povoljno teretno vozilo, ali plaćanje je u gotovom novcu.


Prema Uredbi o plaćanju gotovim novcem, nabavka dobara i usluga u gotovom novcu se može vršiti samo do iznosa od 200,00 KM. Navedeno je propisano članom 3 pomenute Uredbe. Znači, nabavku teretnog vozila gotovinom ne možete izvršiti u gotovom novcu, ukoliko nabavka istog iznosi (a najvjerovatnije da) preko 200,00 KM, već morate izvršiti bezgotovinski, plaćanjem preko transakcijskog računa.