Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kako se moze podignuti gotovina sa transakcijskog računa, s obzirom na postavljena ograničenja Uredbom o plaćanju gotovim novcem? Bavim se poljoprivredom i sva mjesečna uplata se vrši preko transakcijskog računa, a kada treba da podignem neki iznos novca to ide jako teško. Ja kao obrtnik trebam gotov novac za nabavku hrane za stoku ili nekog polovnog prikljucka, što se ne moze placati preko transakcijskog računa.


I samostalni poduzetnici su obveznici Primjene Zakona o unutrašnjem platnom prometi u Uredbe o plaćanju gotovim novce. Znači, morate voditi blagajnu, utvrditi iznos (na mjesečnom nivou) blagajničkog maksimuma, dnevni promet polagati na transakcijski račun najkasnije narednog dana, izuzev ako je dnevni promet ispod 200,00 KM i ako je najbliža poslovna banka udaljena preko 15 km. Vi možete podizati novac sa transakcijskog računa za nabavke dobara i usluga, ali plaćanja po tom osnovu morate vršiti samo za sljedeće (član 3 Uredbe):

  • isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu,
  • isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju sukladno propisima koji reguliraju porez na dohodak,
  • otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičke osobe,
  • plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200,00 KM,

Izdvojila sam iz člana 3 samo ono što se može odnositi na Vaše poslovanje. Nabavka hrane za stoku i priključak za mašine predstavlja nabavku dobara i tu imate ograničenje da možete u gotovom novcu vršiti, ali samo do iznosa od 200,00 KM. Sve preko tog iznosa morate plaćati bezgotovinski, preko transakcijskog računa.

Izuzetno, neovisno od iznosa (znači i preko 200,00 KM) možete vršiti otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičke osobe.