Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Registrovala sam Obrtnicku djelatnost za stare zanate. Da li sam ja obavezna svaki dan vršiti polog pazara na transakcijski račun? Napominjem da se zna desiti da nekada uopšte nemam dnevnog pazara.


Da, u obavezi ste polagati dnevni promet na transakcijski račun, ali logično, samo ukoliko imate dnevni promet i za dane kada ga imate.

Ukoliko je dnevni promet preko 200,00 KM i ukoliko ste do najbliže poslovne banke udaljeni do 15 km, morate svaki dan, a najkasnije sutradan polagati dnevni promet na transakcijski račun. Međutim, ukoliko je Vaš dnevni promet do 200,00 KM ili ste od najbliže poslovne banke udaljeni preko 15 km, onda dnevne promete možete polagati sedmično (za period ponedjeljak – petak polažete u subotu ili u naredni ponedeljak).

Navedeno je propisano članom 8 Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.