Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U skladu sa Zakonu o unutrašnjem platnom prometu i Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, da li su samostalni poduzetnici dužni voditi blagajnički dnevnik ili nesto slično gdje ce biti vidljivo podizanje i polaganje gotovog novca?


Da, i samostalni poduzetnici su dužni primjenjivati Zakon o unutrašnjem platnom prometu i Uredbu o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, u svim segmentima, pa i u segmentu obaveze vođenja blagajničkog poslovanja. Znači, morate voditi blagajničko poslovanje svaki dan, kada imate promjena u gotovini, morate utvrditi blagajnički maksimum svaki mjesec i pridržavati se istoga, morate voditi računa o karakteru i visini isplata iz blagajne.