Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Šta konkretno znači član 3 stav 2 Uredbe uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem za obrtnike: “Poslovni subjekti su dužni da sve uplate i isplate u gotovom novcu dokumentuju vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima utvrđenim zakonskim propisima i stave na uvid nadležnim kontrolnim organima”. Znači li to da trebaju voditi blagajnu i popratiti knjigovodstvenim ispravama iako je formalno nisu obavezni voditi prema propisima o računovodstvu (Zakon o računovodstvu i reviziji u FBIH)?


Da, upravo tako. I obrtnici su obavezni voditi blagajnu na dnevnom nivou, bez obzira što nisu obveznici primjene Zakona o računovodstvu i reviziji u FbiH.