Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Vlasnica sam restorana i svakodnevno kupujem robu iz tri trgovine na veliko. Jasno mi je da će od sada sva kupljena roba biti plaćena žiralno, ali imam nedoumicu vezano za “sitne” nabavke. Na primjer, budući da određene namirnice za restoran kupujem u Konzum-u (povrće, voće), da li će biti moguće ovo platiti u gotovini nakon što podignem određenu svotu novca sa transakcijskog računa ugostiteljske radnje? Da li se ova vrsta gotovinskog plaćanja odnosi na ovaj dio iz Uredbe: “plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200,00 KM”?


Da, Vi možete i dalje u gotovom novcu vršiti nabavke za potrebe restorana, ali pojedinačni iznos nabavke (po računu) ne može biti veći od 200,00 KM. Pored toga, u obavezi ste utvrditi iznos blagajničkog maksimuma, pridržavati se istog, voditi blagajnu na dnevnom nivou i polagati dnevni promet na transakcijski račun, shodno ostalim članovima Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.