Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li se promijenio Zakon o pozajmicama? Od pocetka poslovanja nase firme isplaćivali smo pozajmice na vlasnike / suvlasnike firme tokom fiskalne godine, da bi te iste na kraju odbijali od konacne dobiti za tu godinu ili kroz dividende. Da li ste upućeni u pomenuti novi zakon i na koji način on utječe na nas?


Zakon o pozajmicama ne postoji. Pozajmice su dužničko – povjerilački odnos dva pravna ili fizička lica, regulisan Zakonom o obligacionim odnosima. Vjerovatno se Vaše pitanje odnosi na status pozajmica u kontekstu Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. U tom dijelu ima promjena. Naime, pozajmice se, prema pomenuta dva propisa, moraju polagati na transakcijski račun (ne smiju se „zadržavati“ u blagajni) i povrat pozajmice se mora vršiti na tekući račun fizičkog lica ili transakcijski račun pravnog lica, u zavisnosti ko je dao pozajmicu. Navedeno je propisano Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.