Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Pravno lice iz FBiH je dalo pozajmicu drugom pravnom licu iz Hrvatske. Novac je prebačen preko poslovne banke. Tada smo kontaktirali banku preko koje je vršen prenos sredstava i oni su rekli da ne treba obavještavati FMF, da je samo bitno da je pozajmica kratkoročna. Pozajmica je urađena 2013. godine, i data je bez kamate. Do danas nam pozajmica nije vraćena. Sada bi druga firma iz BiH preuzela potraživanja za pozajmicu, na osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja. Je li ovo u skladu sa našim propisima i treba li ipak obavještavati FMF?


Zakon o deviznom poslovanju se „bavi“ pozajmicama između rezidenata i nerezidenata, a ne Zakon o unutrašnjem platnom prometu. Prema Zakonu o deviznom poslovanju, zajmovi su definisani kao poslovi između rezidenta i nerezidenta kojima rezident uzima od nerezidenta ili daje nerezidentu zajam, u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o obligacionim odnosima. Vi ste i tada, bez obzira na rok davanja pozajmice, bili u obavezi da prijavite kreditni posao Federalnom ministarstvu finansija, prema procedurama iz Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom. Ako niste, savjetujem da sada izvršite prijavu u FMF.