Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kada imamo situaciju davanja beskamatnih pozajmica između povezanih pravnih lica, trebamo obračunati kamatu po tržišnoj kamatnoj stopi i za istu korigovati osnovicu poreza na dobit kroz Porezni bilans. Interesuje me koju tržišnu kamatnu stopu koristiti, i kako napraviti obračun u slučaju kada se pozajmice daju i vraćaju, da li računati kamatu na ukupan iznos pozajmice dat u toku jedne godine bez obzira kada je i koliko vraćeno, ili uračunavati povrat, i računati kamatu na glavnicu umanjenu za povrat?


S obzirom da se radi o beskamatnoj pozajmici, pravno lice koje je dalo pozajmicu vrši korekciju (povećanje) prihoda u dijelu Poreznog bilansa koji se „bavi“ transfernim cijenama (s obzirom da se radi o povezanim licima). Obračun morate pratiti sukcesivno, na osnovu broja dana, znači pratiti kretanje visine glavnice za što je najbolje kamatnu stopu „svesti“ na dnevni nivo (s obzirom da se, kako ste naveli, visina najma stalno mijenja zbog povrata i ponovnog zaduženja). Stopa koju uzimate u obračunu je kamatna stopa koju objavljuje Centralna banka i možete je naći na njihovoj web stranici.