Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Želim da pokrenem privatni biznis „radnog servisa“ gdje je uključeno više djelatnosti: čišćenje i održavanje privatnih, stambenih i poslovnih objekata, tehničko održavanje – „haus majstor“, uređenje zelenih površina, zimska služba i čišćenje snijega, kurirske usluge, kućna njega starih i bolesnih lica, usluge dadilje, pomoć u kući i održavanje stanova, vešerajske usluge, usluge ličnih vozača i transportne usluge. Da li se može registrovati obrtnička dijelatnost jer sve navedene spadaju pod „radni servis“ ili se mora registrovati kao d.o.o.?


Mišljenja sam da se ovoliki broj ne tako srodnih djelatnosti ne mogu obavljati kao obrt, te da ćete morati registrovati d.o.o., naročito što je sve to u STANDARDNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2010 odvojeno. Sigurna sam da ćete takav odgovor dobiti i u općini, ali i kod notara koji Vam treba pripremiti svu dokumentaciju za d.o.o.