Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li je potrebna posebna stručna sprema za dopunsko zanimanje – izrada web stranice, budući da za ovo imam samo certifikate, dok mi je SSS medicinskog smjera?


Vaša šifra djelatnosti je 63.12 i ne spada u vezane obtre za koje je potrebna odgovarajuća stručna sprema. Prema tome, možete tu djelatnost registrovati i obavljati sa postojećom stručnom spremom.