Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Pokrenuo bih mali biznis, pa me interesuje da li se agencija za marketing (reklamni panoi na stubovima javne rasvjete) mogu registrovati kao obrt, ili pak mora ići na registraciju d.o.o.? Ako se može registrovati kao obrt, može li biti dopunsko zanimanje, ili pak mora kao osnovno?


Obrt koji će se baviti marketinškim uslugama se može obavljati u statusu fizičkog lica, kao obrt. Također, možete ga registrovati kao dopunsko zanimanje.