Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li sa završenom elektrotehničkom školom i kao trenutni zaposlenik jedne informatičke firme mogu otvoriti kafić kao obrt? Nemam završenu ugostiteljsku školu, kako ga mogu otvoriti, „preko“ radnika koji ima odgovarajuću stručnu spremu ili postoji neki treći način?


Uslovi za registraciju ugostiteljskog objekta (kafića) su propisani članom 16. Zakona o ugostiteljstvu. Nadležni organ izdat će rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje licu koje ispunjava sljedeće uvjete:

1. državljanin je Bosne i Hercegovine,
2. poslovno je sposobno,
3. posjeduje najmanje treći stepen stručne spreme,
4. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima,
5. pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije mu izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti,
6. nema zasnovan radni odnos, odnosno nema već osnovanu ugostiteljsku radnju,
7. ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te dokaz da je za poslovni prostor izdata upotrebna dozvola i da taj poslovni prostor ispunjava propisane minimalne uvjete.

Rješenje iz stava 1. ovog člana može se izdati i licu koje ne ispunjava uvjet iz stava 1. tačka 3. ovog člana, ako zaposli lice koje ispunjava taj uvjet.
Međutim, Vi ne možete, s obzirom da ste zaposleni u drugoj firmi, registrovati ugostiteljsku djelatnost kao osnovno zanimanje, a drugačije i ne može. Znači, imate mogućnost da, ili raskinete radni odnos u firmi u kojoj ste zaposlenik i registrujete osnovnu djelatnost, ili da “preko” nekoga ko vam je POUZDAN registrujete (opet) osnovnu djelatnost. Problem kod Vas nije u školskoj spremi (uslov je najmanje III stepen), već u činjenici da ste već zaposleni.