Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Lice posjeduje vlastiti poslovni prostor, u kojem je nekad bio autoservis, praonica, vulkanizer, a tadašnji vlasnik je registrovao navedene djelatnosti kao samostalnu zanatsku radnju. Planira da pokrene ponovo tu vrstu djelatnosti, s tim da bi naglasak bio na autopraonici i vulkanizeru, a servis neka „mini varijanta“ s tim da nije odlučeno da li ići i sa servisom i prodaja nekih dijelova, guma, kozmetike. Kako je najbolje registrovati djelatnost, kao osnovnu ili dopunsku? Interesuje se za uvjete, mogućnost bez fiskalne kase u zavisnosti od vrste registracije? I što se tiče poticaja znate li kakva je tu situacija, da li se može nešto preko općine dobiti ili neke druge ustanove za pokretanje vlastitog biznisa?


U opciji da se zadrži samo na autopraonici, vulkanizerskim poslovima i servisu, onda je moguće registrovanje kao dodatne djelatnosti (uz zapošljavanje jednog radnika odgovarajuće stručne spreme). Međutim, ubacivanje prodaje, već ide u segment “trgovine” što je nemoguće kombinovati, bar ne po našim propisima. U slučaju – trgovine – potrebna je registracija kao osnovne djelatnosti.

Što se tiče fiskalizacije, nema olakšica. Sve samostalne radnje, bez obzira na djelatnost, moraju se fiskalizovati. Izuzetak su paušalci, ali za tu djelatnost se ne može dobiti status paušalca.
Za poticaje se potrebno raspitati lokalno, u razvojnim agencijama.