Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Zanima me da li se može otvoriti obrt sa osnovnim zanimanjem – proizvodnja tjestenine, koji bi bili uslovi za takav obrt?


Možete otvoriti obrt sa tom djelatnošću kao osnovno zanimanje. Uslovi za otvaranje tog obrta je isti kao i za sve druge obrte:
Potrebni uslovi (i dokumenti) koje treba da pribavi vlasnik (osnivač) za osnivanje obrta su:
– državljanstvo BiH – dokaz: Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte,
– poslovna sposobnost – dokaz: Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,
– udovoljavanje opštim i posebnim zdravstvenim uslovima – dokaz: Ljekarsko uvjerenje,
– da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje – Uvjerenje sa nadležnog suda (općinskog i suda za prekršaje),
– da nema neizmirenih financijskih, poreznih i drugih obveza – Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama (nadležna opštinska ispostava Porezne uprave).
Inače, u nadležnoj opštinskoj službi će Vam dati spisak i visinu takse koju trebate platiti da dobijete Rješenje.