Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li je moguce registrovati obrt kao dopunsko zanimanje – agencija za računovodstvo, na lokaciji mjesta stanovanja vlasnika, Kanton Sarajevo, uz pretpostavku da je lice koje će registrovati obrt kao vlasnik zaposleno u drugom pravnom licu? Da li je moguce da navedeni vlasnik, koji je certificirani računovodja ne zapošljava dodatna lica, vec sam radi usluge obrta – dopunskog zanimanja?


Vaše pitanje je malo specifično, iz razloga što je Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH donekle ograničio poslovanje računovodstvenih / knjigovodstvenih agencija.

Član 24. navedenog Zakona je propisao sljedeće: “Za lice koje vodi poslovne knjige, sastavlja finansijske izvještaje i koje je supotpisnik finansijskih izvještaja u skladu sa članom 37. ovog Zakona, općim aktom pravnog lica propisuju se uslovi koje mora ispunjavati: školsku spremu, radno iskustvo i ostalo, kao i njegovu odgovornost za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Vođenje poslovnih knjiga pravno lice može povjeriti ugovorom, uz određenu naknadu, drugom pravnom licu ili preduzetniku registrovanom za pružanje računovodstvenih usluga koji ima zaposlena lica kojima povjerava vođenje poslovnih knjiga, s tim da obezbijedi arhiviranje i čuvanje dokumentacije u svom sjedištu.”
To praktično znači da Vi možete registrovati kao dodatnu (ne dopunsku) djelatnost računovodstvene agencije, i zaposliti radnike koji će obavljati poslove. Dovoljno je da Vi, kao vlasnik obrta, imate zvanje certificiranog računovođe. To nije propisan uslov za zaposlenike.

Očekuju se izmjene Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH gdje će se, najvjerovatnije, ograničiti registracija računovodstvenih agencija kao dopunske djelatnosti i propisati poseni uslovi za registraciju kao dodatne i osnovne djelatnosti.