Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Imam namjeru da se bavim prodajom odjeće putem interneta (online trgovina), interesuje me koju vrstu obrta mogu da otvorim sa mogučnošću uvoza robe? Da li to može da bude dopunska djelatnost?


Na žalost, uvoz ne možete raditi kao obrt. Samo pravna lica, npr. d.o.o. mogu se baviti uvozom. Znači, vi ćete se registrovati kao trgovinska radnja koja će prodaju vršiti putem interneta, a uvoz će za Vas obavljati neko drugi (špediter, posrednik ili dr. lica).
Prodaja odjeće spada u trgovinu, pri čemu se morate registrovati kao trgovinska radnja, a ne obrt. Mnoge buni činjenica da trgovine nisu obrti, kao i ugostiteljske radnje. To su sve samostalni poduzetnici, ali nisu svi obrti.