Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Imam priliku da pružam usluge građevinskog savjetovanja za jednu njemačku tvrtku. Sve bi se odvijalo preko interneta. Da li sam dužan da se prijavim u PDV sistem i da li moram poslovni prostor otvoriti/zakupiti?


To što bi se sav “posao” odvijao preko interneta ne predstavlja problem.
Što se tiče prijave u sistem PDV-a, ona prvenstveno zavisi od togada li Vam je oporezivi promet na godišnjem nivou veći od 50.000 KM ili ne.
Ako jeste, obavezni ste ući u sistem PDV-a, a ako nije, onda niste obavezni (ali imate pravo na “dobrovoljnu” registraciju u sistem PDV-a).
Ako ćete se registrovati kao d.o.o. poslovni prostor morate imati, makar za sjedište. Taj prostor mora imati ispunjene minimalno tehničke uslove (imati “upotrebnu” dozvolu) za obavljanje poslovih djelatnosti. Toje jedini uslov. S obzirom da se kod Vas radi o uslugama, minimalni tehnički zahtjevi su jednostavni.
Međutim, ako biste se registrovali kao samostalni poduzetnik, tj. obrtnik, onda postoji mogućnost da registrujete djelatnost na kućnu adresu.